Subsidies wetenschappelijk onderzoek in 2019

De Nierstichting financiert een belangrijk deel van het wetenschappelijk onderzoek naar nierschade en nierziekten in Nederland. Dit onderzoek maakt doorbraken mogelijk voor patiënten. Ook in 2019 zijn er weer veel subsidies beschikbaar. Biomedische én gedrags- of sociale wetenschappers kunnen een projectvoorstel indienen in één van de onderstaande subsidierondes.

Innovatie-onderzoek
De Nierstichting stelt beurzen beschikbaar voor innovatieve onderzoeksprojecten die bijdragen aan meer kennis, nieuwe behandelingen en betere zorg rondom nierziekten. Projecten die slagen hebben een grote impact op bijvoorbeeld de kwaliteit van leven van (toekomstige) nierpatiënten, de preventie van (verergering van) nierschade of het nieronderzoek. Bij de beoordeling van een projectvoorstel ligt de focus op de mate waarin het project innovatief en origineel is. De Nierstichting accepteert in deze onderzoeken een hoger risico op het falen van de onderzoekhypothese. De deadline voor het indienen van een aanvraag is 5 februari 2019.
Meer informatie >

Promotieonderzoek
Een succesvol promotieonderzoek kan een grote impuls geven aan een lopende onderzoekslijn. De Nierstichting stelt daarom via het PhD Student Programma beurzen beschikbaar voor promotietrajecten van talentvolle (arts)onderzoekers. Binnen dit programma werken we met vooraanvragen. De deadline voor het indienen van een vooraanvraag is 7 februari 2019.

Kolff-Programma
De Nierstichting stelt binnen het Kolff-Programma verschillende beurzen beschikbaar voor getalenteerde wetenschappers die écht een bijdrage leveren aan het versterken van het nieronderzoek. En die het nierveld in Nederland en de toepassing van onderzoeksresultaten in de praktijk willen bevorderen. Binnen dit programma werken we met vooraanvragen. De deadline voor het indienen van een vooraanvraag is 2 mei 2019.
Meer informatie >

NIEUW: Collaboration Grant - gedrags-/sociale wetenschappers en medisch onderzoekers bundelen krachten
Een betere inbedding van gedrags- en sociaalwetenschappelijk onderzoek binnen het nieronderzoek. Met dit doel stelt de Nierstichting subsidie beschikbaar voor samenwerkingsprojecten van gedrags-of sociale wetenschappers onderling of met medisch wetenschappers. Dit vanuit het idee dat verschillende groepen of disciplines samen veel meer kunnen bereiken dan alleen. Binnen dit programma werken we met vooraanvragen. De uiterste inleverdatum van een vooraanvraag is 11 april 2019.
Meer informatie >

Naast de subsidierondes met een deadline zijn sommige beurzen het hele jaar door aan te vragen:

  • Kolff Student Onderzoeker
  • Kolff Studentstage Buitenland
  • Kolff PhD stage Buitenland
  • Bijdrage drukkosten proefschrift
  • Kolff Visiting Senior Scientist beurs

Meer informatie over het subsidieprogramma van de Nierstichting >