RegMed XB grote stap verder

Op 15 november is in Utrecht een Letter of Commitment ondertekend door de partners in RegMed XB. De Nierstichting is een van de oprichters van dit initiatief, dat in 2016 is gestart. De betrokken gezondheidsfondsen, nationale en regionale overheden uit Nederland en Vlaanderen, onderzoeksinstituten en medisch centra spraken hiermee hun financieel commitment uit om betaalbare therapie├źn te ontwikkelen die zich richten op het genezen chronische ziekten.

De betrokken partijen spreken gezamenlijk uit om de komende 10 jaar meer dan 250 miljoen euro te investeren in de uiteindelijke genezing van mensen met nierfalen, diabetes type 1 en artrose. Inmiddels is een vierde chronische ziekte opgenomen in de plannen, namelijk hartaandoeningen. Wereldwijd gaat het om honderden miljoenen mensen die aan een van deze vier ziektes lijden.

Moonshots
RegMed XB biedt een unieke structuur waarin artsen, wetenschappers en ondernemers samenwerken aan nauwomschreven onderzoeksdoelen om chronische ziekten te genezen. We noemen dit moonshots. In de moonshot Nieren wordt gewerkt aan het kweken van een nier vanuit stamcellen van een patiënt.
Wil je meer weten over RegMed XB en het onderzoek naar de nieren?

Patiëntgericht onderzoek
Een kernpunt van RegMed XB is dat het onderzoek nadrukkelijk patiëntgericht is. De deelnemende gezondheidsfondsen – Nierstichting, Hartstichting, Diabetesfonds, Stichting DON en ReumaNederland – hebben dan ook een spilfunctie in RegMed XB. Patiënten worden dan ook op elk niveau van de organisatie betrokken.

Groeiende bedrijvigheid
Om de vertaalslag naar de patiënt te maken is een omvangrijk programma opgezet dat ondernemerschap stimuleert. En zijn veel grotere en kleinere bedrijven betrokken bij de onderzoeksprojecten. Een team van experts begeleidt de stappen van een wetenschappelijke doorbraak naar ontwerp en fabricage van medische behandelingen voor de patiënt: o.a. het opleiden in ondernemerschap, de financiering van patenten en de doorontwikkeling naar eindproducten en het testen van elke nieuwe behandeling.