Nieuw! Subsidie voor grootschalig, sociaalwetenschappelijk onderzoek

De Nierstichting heeft een nieuwe subsidie voor een samenwerkingsproject van groepen gedrags- of sociale wetenschappers onderling of samen met een groep medisch wetenschappers. Hiermee wil de Nierstichting een nieuwe impuls geven aan de inbedding van gedrags- en sociaalwetenschappelijk onderzoek binnen het nieronderzoek. Dit vanuit de gedachte dat verschillende groepen of disciplines samen veel meer kunnen bereiken dan alleen.

Subsidie voor sociaalwetenschappelijk onderzoek bestaat bij de Nierstichting al langer en heeft gezorgd voor meer kennis, maar ook voor behandelingen voor patiënten. Denk bijvoorbeeld aan e-healthtoepassingen, het bereiken van mensen met minder gezondheidsvaardigheden, therapietrouw of onderzoek naar ethische aspecten van online zoeken naar een donornier. De nieuwe subsidie voor een samenwerkingsproject staat in het teken van de kwaliteit van leven en de kwaliteit van zorg voor nierpatiënten of de preventie van de (verergering van) nierschade.
Geïnteresseerde onderzoekers moeten eerst een vooraanvraag indienen, uiterlijk 11 april 2019. De beste vooraanvragen krijgen het verzoek een volledige aanvraag in te dienen.

Arjen Rienks (programmamanager Wetenschappelijk onderzoek): “We zien dat dankzij onze subsidies het sociaalwetenschappelijke en gedragsonderzoek rondom nierziekten tot ontwikkeling is gebracht. Nu is het tijd voor de volgende stap en willen we dat dit type onderzoek ook een plek krijgt in het reguliere (medisch) nieronderzoek. Je kunt nog zo goed medisch onderzoek doen naar betere transplantaatoverleving, als de patiënt zijn medicatie niet goed neemt, leidt het uiteindelijk niet tot de gewenste situatie. Met het gedrag van patiënten moet je dus rekening houden bij de implementatie van je onderzoeksresultaten. Daarom staan al onze onderzoeksprogramma's vanaf 2019 ook open voor aanvragen van gedrags- en sociale wetenschappers.”

Patiëntbetrokkenheid
Zowel wetenschappers als patiënten beoordelen de onderzoeksaanvragen die bij de Nierstichting binnenkomen. En de Nierstichting vraagt de indieners om patiënten te betrekken bij de uitwerking van hun onderzoeksvoorstel. Op die manier worden patiënten maximaal betrokken en is er een goede balans tussen wetenschappelijke kwaliteit en relevantie voor de patiënt.

Informatie over de subsidierondes van de Nierstichting >