Nieren.nl en nierdonatiebijleven.nl slaan handen ineen

Vanaf 6 december is alle informatie over nierdonatie bij leven te vinden op de website nieren.nl. Daarmee is nieren.nl ook voor dit onderwerp dé plek voor betrouwbare informatie en het uitwisselen van ervaringen.

Mensen die bij leven een nier willen doneren hebben behoefte aan feitelijke informatie over het donatieproces. Maar ook aan contact met anderen die een nier hebben afgestaan. Het gaat dus om de combinatie van medische en niet-medische informatie. Deze functie heeft de website nierdonatiebijleven.nl een aantal jaren vervuld. Met de komst van nieren.nl in het voorjaar van 2018 ontstond een platform waar alle informatie voor nierpatiënten, (potentiële) donoren en naasten gebundeld is. En waar mensen met elkaar in contact kunnen komen via een community.
Vanaf 6 december is daarom de themapagina nieren.nl/nierdonatiebijleven gelanceerd. En is er geen aparte website nierdonatiebijleven.nl meer.

Op de pagina’s worden potentiële donoren in het gehele donatietraject meegenomen: van de fase van het overwegen van een donatie, tot praktische informatie, de operatie, de periode daarna en eventuele financiële gevolgen. Op nieren.nl staan ook verschillende blogs van mensen die een nier hebben gedoneerd of hebben ontvangen.
Op de website van de Nierstichting zijn verschillende ervaringsverhalen te vinden van donoren en ontvangers van een nier, zowel bij leven als postmortaal.