Dialysepatiënten rapporteren zelf over uitkomsten van behandeling

Iedereen in de zorg - van zorgverlener tot bestuurder, van patiënt tot verzekeraar - heeft het over uitkomsten van de zorg. Steeds vaker gaat het dan ook om uitkomsten die patiënten zelf rapporteren: patient reported outcome measures, kortweg PROMs. Want niet alleen medische informatie, zoals bloeddruk of nierfunctie, zijn van belang, maar ook vragen over de mentale gezondheid en kwaliteit van leven spelen een grote rol. Denk bijvoorbeeld aan moeite om in slaap te vallen, concentratieproblemen of belemmeringen in werk of huishouden.

PROMs gaan over kwaliteit van leven
De aanname is dat PROMs uitkomsten van de behandeling weergeven die direct van belang zijn voor de patiënt in zijn dagelijks leven. En dat gaat verder dan alleen het ‘zieke orgaan’ en bijvoorbeeld de bloed- en nierfunctiewaarden. Voor iemand die wordt gedialyseerd, gaat het erom hoe hij zich voelt, wat hij kan doen tijdens de dialyse en tussen de behandelingen door en hoe hij zijn leven vorm kan geven. Dialysepatiënten ervaren dagelijks hinderlijke symptomen als pijn, jeuk en concentratieproblemen. Welk effect een dialysebehandeling op de kwaliteit van leven heeft is het best te achterhalen door het de patiënt zelf te vragen.

Voorbereiding
Sinds 2016 werken de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) samen met de Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN), de afdeling Klinische Epidemiologie van het LUMC en het kwaliteitsbureau Nefrovisie aan het rapporteren van PROMs door dialysepatiënten. In een onderzoek is gebleken dat zowel patiënten als behandelaren het bespreken van de uitkomsten positief ervaren. De kwaliteit van het gesprek verbetert daadwerkelijk. Alle reden om PROMs vanaf nu actief aan te bieden in het zorgproces voor alle dialysepatiënten in Nederland. De toepassing van PROMs voor dialyse is mogelijk gemaakt door een subsidie van de Nierstichting, KIDZ en Zorgverzekeraars Nederland.

Hoe werkt het? Bekijk het in de informatiefilm of ga naar nefrovisie.nl/proms-faq voor meer informatie.