Wie verdient volgens jou de Maria ter Welle Prijs?

Steun en advies van verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en diëtisten is voor nierpatiënten minstens zo belangrijk als de medische zorg van hun arts. Daarom reikt de Nierstichting de Maria ter Welle Prijs uit, samen met de Willem Kolff Stichting. De Maria ter Welle Prijs is een oeuvreprijs voor professionals die het leven van nierpatiënten verbeteren. Je kunt vanaf nu jouw nominatie aanmelden!

De Maria ter Welleprijs is geheel vernieuwd! Het is vanaf nu een oeuvreprijs voor een individuele zorgverlener uit een van de drie beroepsgroepen, die zich heeft onderscheiden in het werk voor nierpatiënten. Niet de beloning van een specifiek initiatief maar langdurige inzet en invloed over de breedte van het vak, in de directe patiëntenzorg maar ook daarbuiten, wordt met de Prijs gehonoreerd.

De Maria ter Welle Prijs is een initiatief van de Nierstichting en de Willem Kolff Stichting, die in principe jaarlijks wordt toegekend. De Prijs is een eerbetoon bestaande uit een medaille van de Willem Kolff Stichting, een oorkonde en een bedrag van 2.000 euro dat besteed kan worden aan opleidingen of congressen voor vakmatige en/of persoonlijke ontwikkeling. De Maria ter Welle Prijs wordt uitgereikt op het symposium Samen Sterk, dat op 18 januari 2019 plaatsvindt.

Aanmelden voor de Maria ter Welle Prijs 2019
Ken jij een zorgverlener die aan de bovenstaande beschrijving voldoet? Iedereen kan kandidaten voordragen voor de prijs: individuele patiënten en hun naasten, zorgverleners, besturen en leden van beroepsorganisaties en patiëntenverenigingen. Vanaf 1 november tot 17 december 2018  9.00 uur kun je iemand voordragen. Doe dat via de formulieren op deze site. Meer informatie nodig? Stuur dan een mail aan research@nierstichting.nl o.v.v. Maria ter Welle Prijs.

Wie was Maria ter Welle?
Maria ter Welle (1900-1946) was hoofdzuster op de interne afdeling van het Stadsziekenhuis in Kampen. Tussen 1942 en 1946 assisteerde zij professor Willem Kolff bij de ontwikkeling van het eerste werkende dialyse-apparaat. Maria Ter Welle wist Kolff over te halen zijn uitvinding toe te passen op patiënten, tegen bezwaren in van collega-artsen. Zo stimuleerde zij Kolff om door te zetten. Sinds de eerste succesvolle dialyse in 1945 hebben wereldwijd 20 miljoen mensen hun leven te danken gehad aan de kunstnier van Kolff.