Definitief géén referendum over verbeterde donorwet

De Kiesraad heeft vandaag officieel bekendgemaakt dat er geen referendum komt over de wijziging van de donorwet. De initiatiefnemers voor een referendum hebben van het benodigde aantal van 300.000 stemmen nog niet de helft behaald. Er zijn in totaal 146.636 verzoeken bij de Kiesraad ingediend.

De samenwerkende gezondheidsfondsen en patiëntenverenigingen zijn verheugd dat hiermee de weg vrij is om onder regie van minister Bruins (VWS) met volle kracht te werken aan succesvolle invoering van het actief donorregistratiesysteem. Invoering is voorzien in juli 2020. Eerst wordt nog een uitgebreide voorlichtingscampagne georganiseerd om er voor te zorgen dat iedereen een bewuste keuze kan maken.

Met invoering van de verbeterde donorwet worden mensen geactiveerd een keuze te maken of ze wel of geen donor willen zijn en deze te registreren in het Donorregister. Een succesvolle invoering van dit donorregistratiesysteem betekent op termijn meer postmortale donoren. Patiënten hoeven dan minder lang op de wachtlijst te staan voor een donororgaan en hiermee worden mensenlevens gered.

Elk jaar overlijden nu zo’n 150 mensen terwijl ze wachten op een donororgaan en wordt eenzelfde aantal patiënten van de wachtlijst gehaald, omdat hun gezondheid zo zeer is verslechterd dat transplantatie niet meer mogelijk is. De wetswijziging zorgt ook voor meer duidelijkheid voor nabestaanden bij overlijden van een dierbare. Voor artsen betekent het een duidelijker uitgangssituatie voor het gesprek met nabestaanden.

Zie ook het bericht van 13 februari 2018 Doorbraak voor patiënten op wachtlijst donororgaan.