‘Symbolen helpen als we er met handen en voeten niet uitkomen’

In de NierstichtingChallenge zijn 40 ideeën gehonoreerd om de zorg voor patiënten met nierfalen te verbeteren. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet.

‘Wanneer Nederlands niet je moedertaal is of je opleidingsniveau beperkt is, is het moeilijk om aan artsen en verpleegkundigen duidelijk te maken wat je fysieke of emotionele klachten zijn. En andersom lukt het ons als zorgverleners soms niet om begrijpelijk te verwoorden wat we een patiënt willen vragen of vertellen. We willen de communicatie met deze nierpatiënten verbeteren en daar hebben we hulpmiddelen voor nodig.’

Aanwijskaart en app

‘Samen met dialyseverpleegkundige Wim Oosterink bedacht ik dat een aanwijskaart en een app met symbolen uitkomst zou kunnen bieden, maar zoiets bleek nog niet te bestaan. Dankzij de Nierstichting Challenge, waar een collega ons op attendeerde, kunnen we de aanwijskaart en de app nu laten ontwikkelen! Op die aanwijskaart komen pictogrammen, afbeeldingen en emoji waarmee patiënten hun gemoedstoestand en hun gezondheidsklachten beter kunnen uitleggen. Zorgverleners kunnen de aanwijskaart en de app gebruiken om te zorgen dat een patiënt zich begrepen voelt en ook om betere zorg te leveren.’

Patiëntenbelang

‘Als mensen zelf niet duidelijk kunnen maken hoe het met hen gaat, zijn we nu vaak afhankelijk van een tolk of een betrokken familielid. Eén van onze patiënten is een Turkse mevrouw en ik sprak met haar en haar dochter over ons nieuwe hulpmiddel. Haar Nederlandssprekende dochter was direct heel enthousiast en zag het belang voor patiënten. Haar moeder geeft aan dat ze ons met handgebaren al veel duidelijk kan maken, maar ze is wel benieuwd naar de app die we ontwikkelen.’

‘Om van dit project een duurzaam succes te maken, is het van belang dat de symbolen die op de kaart en in de app gebruikt worden aan een aantal voorwaarden voldoen. Zij moeten universeel, tijdloos en duidelijk zijn. Bovendien richten we ons op de thema’s die het vaakst aan bod komen wanneer we visite lopen op de dialyseafdeling: de gemoedstoestand, lichamelijke klachten, eten & drinken, medicatieadvies, onderzoeken en behandeling. In eerste instantie willen we de dialysecentra in Nederland ook de kans bieden om gebruik te maken van de app en aanwijskaart.’

Samenwerking met studenten

‘Binnen het ziekenhuis is er geen budget voor zo’n innovatieproject waar we in de dagelijkse praktijk veel baat bij kunnen hebben, dus de subsidie van de Nierstichting is heel welkom. We hebben het vriendenfonds van het Rijnstate om een aanvullende subsidie gevraagd. We werken nauw samen met Ben Cornelissen en Mark Rozenboom van het Student Research Centre van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Onder hun leiding zijn studenten druk bezig om de app zo optimaal mogelijk vorm te geven. De volgende stap is om de app en de aanwijskaart te gaan testen op de afdeling. Uiteindelijk willen we de communicatie met een groep kwetsbare patiënten verbeteren. Deze instrumenten zijn daarbij een waardevolle toevoeging.’

De komende maanden zullen diverse initiatieven van de NierstichtingChallenge nader worden belicht. Bijvoorbeeld over prikangstmodules voor patiënten en dialyseverpleegkundigen. Lees er meer over op onze website.