Pleidooi nierveilig medicijngebruik: minister Bruins, pak de regie!

De Nierstichting en NVN roepen minister Bruins (VWS) op meer aandacht te geven aan nierveilig medicijngebruik voor mensen met chronische nierschade of grote kans daarop. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het geneesmiddelenbeleid.

Nieronveilig medicijngebruik leidt tot bijwerkingen en (verdere) nierschade. Het kan zelfs leiden tot onnodige ziekenhuisopnamen. Niet alleen worden beschikbare nierfunctiewaarden onvoldoende uitgewisseld. Zorgverleners in de eerstelijnszorg meten de nierfunctie ook in lang niet alle gevallen volgens de richtlijnen. Mensen met chronische nierschade, hoge bloeddruk en/of diabetes moeten minimaal één keer per jaar hun nierfunctie, eiwit in de urine en bloeddruk laten controleren.

Uit onderzoek uit 2013 door Scherpbier, huisarts en onderzoeker afdeling Eerstelijnsgeneeskunde Radboudumc, Nijmegen. (2013) bleek dat minder dan de helft (43%) van deze groepen gecontroleerd was volgens de richtlijnen. De aandacht van zorgverleners in de eerstelijnszorg is te weinig gericht op mogelijke nierschade. En meer op primaire problemen zoals hoge bloeddruk, diabetes en/of hart- en vaatziekte.

Oplossing
Een oplossing komt dichterbij als:

  • alle schakels in de keten hun verantwoordelijkheid nemen, 
  • de nierfunctie wordt bepaald conform richtlijnen, 
  • er een betere uitwisseling is van nierfunctiewaarden tussen zorgverleners 
  • en patiënten (digitale) inzage hebben in hun medische dossier. In alle plannen rond persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) moet de patiënt daarbij als betrouwbare bron van feitelijke medicatiegebruik een betere positie krijgen. 

Inzet van Nierstichting en NVN
De Nierstichting zet zich met diverse campagnes en voorlichtingsmiddelen al sinds 2014 in op bewustwording bij risicogroepen en zorgverleners voor het belang van het kennen en uitwisselen van nierfunctiewaarden. Voor risicogroepen heeft de Nierstichting de Check Nier & Medicijn ontwikkeld.

Samen met de NVN heeft de Nierstichting een reeks voorlichtingsmaterialen ontwikkeld over (nier)veilig medicijngebruik en de gezamenlijke website Nieren.nl ontwikkeld met informatie voor nierpatiënten. De NVN heeft onlangs samen met andere patiëntenverenigingen en beroepsgroepen aandacht gevraagd voor de consequenties van frequent wisselen van medicatie als gevolg van het preferentiebeleid. 

Nierstichting en NVN gaan binnenkort verder in gesprek met VWS en betrokken veldpartijen voor concrete stappen naar veiliger geneesmiddelgebruik bij kwetsbare groepen patiënten.