Nieuw onderzoek naar immuunprofiel van transplantatiepatiënten

Patiënten krijgen na een niertransplantatie meestal dezelfde afweeronderdrukkende medicijnen in dezelfde dosis. Het is namelijk lastig om de medicatie voor een individuele patiënt vast te stellen.

Het risico op afstoting is deels afhankelijk van de match tussen donor en ontvanger. Daarnaast is de mate van activering of remming van het immuunsysteem van de ontvanger van invloed. Het is nu nog niet goed mogelijk de activiteit van het immuunsysteem bij een individuele patiënt te meten. Een patiënt met een zwakker immuunsysteem krijgt bijvoorbeeld herhaaldelijk infecties of terugkerende huidkanker. Een patiënt met een sterk reagerend immuunsysteem krijgt daarentegen eerder te maken met afstoting van de nier. Als artsen de verschillen tussen patiënten met een zwakker immuunsysteem en patiënten met een sterk reagerend immuunsysteem kunnen meten, kunnen zij in de toekomst de dosering van de medicatie aanpassen.

Met subsidie van de Nierstichting gaat Dr. Marije Baas (Radboudumc) het immuunsysteem van niertransplantatiepatiënten onderzoeken. Zij baseert zich op een meetmethode die eerder is ontwikkeld binnen haar onderzoeksgroep. Met deze aanpak is het mogelijk om heel veel verschillende cellen tegelijkertijd te meten in plaats van slechts één bepaalde groep cellen. Door het groeperen van de gegevens ontstaat er een profiel: een soort ‘vingerafdruk’ van het immuunsysteem.

Sterke reactie
Marije Baas gaat onderzoeken of deze vingerafdruk verschilt tussen patiënten met een zwakker immuunsysteem en patiënten met een sterk reagerend immuunsysteem. Daarnaast gaat zij onderzoeken hoe de transplantatie en het gebruik van afweeronderdrukkende medicatie het immuunprofiel veranderen. Het doel van dit onderzoek is om in de toekomst voor iedere niertransplantatiepatiënt afzonderlijk te bepalen in welke dosis hij of zij medicijnen moet innemen. Voor de patiënt kan dit grote voordelen bieden: een verbetering van de kwaliteit van leven, minder ernstige bijwerkingen en een langer profijt van de donornier.