Onderzoek naar cystenieren: de invloed van spiergroei

Meer bewegen bevordert spiergroei en vermindert vetmassa. Kan meer bewegen hierdoor leiden tot een tragere cystegroei bij nierpatiënten? Wetenschapper Wouter Leonhard (LUMC) onderzoekt hoe stofwisselingsprocessen de groei van cysten in de nieren beïnvloeden.

Autosomal dominant polycystic disease (ADPKD, cystenieren) is de meest voorkomende erfelijke nierziekte en een belangrijke oorzaak van nierfalen bij volwassenen (10 procent). Ongeveer 4 op de 10.000 mensen hebben de aandoening, waarbij zich met vocht gevulde blazen (cysten) vormen in de nieren (nierbuisjes) en bij een deel ook in de lever (polycystic liver disease). Dit veroorzaakt een langzame achteruitgang van de nierfunctie die vaak tot nierfalen op latere leeftijd leidt (60 procent, 50-60 jaar). ADPKD is een gevolg van mutaties in het PKD1-gen (in 85 procent) of het PKD2-gen.

Bij cystenieren groeien er cysten in de nieren: holten gevuld met vocht. Cysten verdringen het gezonde nierweefsel. In de loop van de jaren groeien deze cysten en komen er steeds meer bij. Dit veroorzaakt uiteindelijk nierfalen. Patiënten krijgen veelal het advies om gezond te leven en regelmatig te bewegen.

Leonhard onderzoekt of het bevorderen van spiergroei gunstige veranderingen in de stofwisseling teweegbrengt die de cystegroei vertragen. In een experimenteel model voor cystenieren worden interventies getest. Testen variërend van een hoog vetgehalte in de voeding, training op een speciale loopband en toediening van Ursolic Acid. Ursolic Acid is een relatief veilig molecuul dat onder andere in de schil van appels te vinden is en spiergroei kan stimuleren.  

Het doel van dit onderzoek is om specifieke stofwisselingsprofielen in kaart te brengen die zorgen voor een tragere groei van cystenieren met behulp van veilige interventies. In de toekomst kunnen dergelijke interventies wellicht veranderingen in de stofwisseling bij patiënten met cystenieren teweegbrengen om cystegroei te vertragen.

Kijk in ons projectenoverzicht voor meer informatie. Het onderzoek start in januari 2019 en heeft een looptijd van 15 maanden. Lees ook het verhaal van Fabian.