‘Elkaar motiveren om in beweging te komen’

In de Nierstichting Challenge zijn 40 ideeën gehonoreerd om de zorg voor patiënten met nierfalen te verbeteren. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet.

We spraken met diëtist-onderzoeker Manouk Dam, projectleidster van het inspirerende project ‘Train de trainer! Dialyse + sport = goed’ dat dialysepatiënten in Amsterdam de mogelijkheid biedt om te sporten.

Initiatief

‘Het idee om binnen dialysecentrum Diapriva sportlessen aan te bieden ontstond na een gesprek met een nierpatiënt die zelf bewegen heel belangrijk vindt. Hij vertelde mij dat het delen van zijn ervaringen als sportende nierpatiënt andere nierpatiënten motiveert om ook te gaan sporten. Hij benoemde iets essentieels, want als hulpverleners kunnen wij wel vanaf de zijlijn adviseren om meer te gaan bewegen. Zo’n advies van een lotgenoot komt anders binnen, want lotgenoten weten hoe het voelt om dagelijks zo vermoeid te zijn. Ik zag de meerwaarde van nierpatiënten die elkaar in beweging brengen.’

Manouk Dam, diëtiste en VUmc-onderzoeker besprak met internist-nefroloog Brigit van Jaarsveld en met fysiotherapeut Edwin Geleijn de behoefte bij patiënten om te sporten en zij schreven een projectvoorstel om in de sportruimte van Diapriva sportlessen aan te bieden. Het voorstel werd gehonoreerd door de Nierstichting. Zij hielden een enquête onder de dialysepatiënten om te inventariseren welke patiënten graag zelf willen sporten en wie er bereid is om lekentrainer te worden. De animo bleek groot. Dus inmiddels zijn de eerste bijeenkomsten gepland.

Ervaring

‘Uit verschillende onderzoeken weten we dat regelmatig bewegen van belang is voor het fysieke en mentale welzijn van nierpatiënten. Ze hebben er baat bij, maar de stap om te gaan sporten kan groot zijn om allerlei redenen: een sportschool kost geld, de begeleiding is niet gericht op nierpatiënten en onbegrip over de mogelijkheden en beperkingen van nierpatiënten ligt op de loer. Bovendien is er die vermoeidheid waar nierpatiënten dagelijks mee te maken hebben en die gezonde mensen zich in beperkte mate voor kunnen stellen.’

Uitdaging

‘Fysiotherapeut Cas Adrichem gaat de trainers trainen. Daarbij kan hij gebruik maken van fitnessapparaten en wellicht ook oefeningen aanreiken vanuit cross-fit. Iedere nierpatiënt is anders en we verkennen de mogelijkheden om mensen binnen een groepsles naar eigen vermogen te laten deelnemen. Natuurlijk houden we rekening met de shunt, daar zijn we extra voorzichtig mee. De zaal is inmiddels toegerust met een AED-apparaat en uit voorzorg houden de deelnemers ook hun eigen bloeddruk goed in de gaten. Wanneer de bloeddruk te laag is, raden we het af om deel te nemen aan de sportles.’

‘Met dit project willen we bereiken dat patiënten voor of na hun dialyse kunnen sporten. Het is een gratis faciliteit waardoor deze lessen ook toegankelijk zijn voor nierpatiënten met een krappe beurs. We verwachten dat de deelnemers vervolgens hun positieve ervaringen met andere dialysepatiënten zullen delen, waardoor meer mensen nieuwsgierig worden. Onze start is veelbelovend en gelukkig kunnen we het project aanpassen als we onderweg merken dat daar behoefte aan is.’

De komende maanden belichten we op onze site diverse initiatieven van de NierstichtingChallenge.