ZonMw Parel voor onderzoek zeldzame nierziekte aHUS

Op het Goed Gebruik Geneesmiddelen congres ontving hoofdonderzoeker Dr. Nicole van de Kar een ZonMw Parel. Deze bijzondere prijs wordt toegekend voor haar werk rondom de studie CUREiHUS: een onderzoek naar behandeling voor de zeldzame nierziekte aHUS.

CUREiHUS minder intensief gebruik Eculizumab

CUREiHUS is een onderzoek van het Radboudumc naar de werkzaamheid van het geneesmiddel Eculizumab bij minder intensief gebruik. Omdat dit geneesmiddel het enige medicijn is dat werkt bij de zeldzame nierziekte aHUS zijn patiënten gebaat bij behandeling met Eculizumab. Het middel is echter extreem duur en de producent adviseert het levenslang te gebruiken. CUREiHUS onderzoekt of het ook tijdelijk gebruikt kan worden en zo de kosten te beperken. Artsen en patiëntenverenigingen, waaronder de NVN, nemen deel aan dit onderzoek.

De ZonMw Parel

De Parel is een prijs die enkele malen per jaar wordt uitgereikt aan ZonMw-projecten die als voorbeeld en inspiratie kunnen gelden voor de honderden projecten die jaarlijks van ZonMw subsidie ontvangen. De parels van ZonMw zijn de projecten die extra opvallen. Een ZonMw-parel sluit aan bij een actuele ontwikkeling in de gezondheidszorg, er is vaak sprake van samenwerking met verschillende partijen, de resultaten springen in het oog en zijn goed te implementeren in de praktijk.

Nicole van de Kar (rechts) ontvangt uit handen van Marcel van Raaij de ZonMw Parel

Belangrijk vooronderzoek

Een belangrijk vooronderzoek is het project van Elena Volokhina geweest. Een van de onderzoekers die betrokken is geweest bij dit onderzoek speelt ook nu een rol in de studie CUREiHUS. Daarnaast ontving eerder onderzoek van Nicole van der Kar met betrekking tot de zeldzame nierziekte aHUS subsidie van de Nierstichting.