Nieuwe richtlijnen Chronische nierschade

De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) hebben een nieuwe multidisciplinaire richtlijn Chronische nierschade ontwikkeld. Tegelijkertijd is ook de NHG-Standaard Chronische nierschade ontwikkeld.

De Nierstichting is blij dat de richtlijnen er nu zijn. Katja van Geffen (manager Zorg & Innovatie): “Mensen met ernstige chronische nierschade komen bij de nefroloog, maar negentig procent van de mensen met minder ernstige vormen van nierschade wordt behandeld in de eerstelijnszorg, door de huisarts en praktijkondersteuner. Goede richtlijnen zijn essentieel voor de kwaliteit van die geboden zorg. Wij vinden dat de organisatie van de zorg rond chronische nierschade beter kan; bij slechts 43 procent van de mensen met chronische nierschade wordt bijvoorbeeld jaarlijks de nierfunctie bepaald en de bloeddruk gemeten. Deze richtlijnen zijn het begin maar goede implementatie is nu cruciaal.”

Samenwerking

De richtlijn en de NHG-Standaard zijn inhoudelijk op elkaar afgestemd, waarbij ook samenwerkingsafspraken tussen huisartsen, internist-nefrologen, diëtisten, apothekers en laboratoriumspecialisten klinische chemie zijn opgenomen. De richtlijnen bevatten aanbevelingen voor de diagnostiek en het beleid bij volwassenen met chronische nierschade. De richtlijnen zijn gericht op professionals in zowel de eerste als tweede lijn. De LTA Chronische nierschade uit 2009 vervalt hiermee. Meer informatie over de richtlijn en de standaard is te vinden op de website van de NHG. De patiënteninformatie over nierschade op Thuisarts.nl is aangepast aan de informatie uit de richtlijn.