Patiënten en behandelaars werken aan zorgverbeteringen

Zorg die aansluit bij de behoeften heeft een positief effect op hoe iemand zich voelt. Dat lijkt een open deur en toch is er voor nierpatiënten veel te winnen op dit vlak. De Nierstichting ging daarom te rade bij nierpatiënten én zorgverleners. Op basis van hun inzichten en ideeën steunt de Nierstichting in 2018 initiatieven om direct toepasbare verbeteringen in de zorg te realiseren.

Zekerheid & veiligheid is voor veel nierpatiënten belangrijk. ’Ik wil kunnen vertrouwen op mijn lichaam’ is een veel voorkomende uitspraak. Ook is er behoefte aan ondersteuning & begrip van vrienden, familie en zorgprofessionals. Een andere belangrijke basisbehoefte betreft vrijheid & autonomie. Bijvoorbeeld als het gaat om het kiezen voor een behandelvorm als hemodialyse of peritoneale dialyse. Of een behandelplek: thuis of in een dialysecentrum. 

10.000 euro per idee
Wanneer een patiënt in een nieuwe behandelfase terechtkomt, moet hij of zij zich mentaal en fysiek aanpassen. Dit aanpassingsproces gaat samen met emoties, waardoor de basisbehoeften van een patiënt soms veranderen. Iemand die in een centrum dialyseert en meer vrijheid wil, kan overstappen op thuisdialyse. Als diegene dan begint met thuisdialyse kan de behoefte aan veiligheid en zekerheid sterk toenemen. Deze specifieke behoefte kan per patiënt en per fase verschillen. Hoe kan de zorg beter aansluiten bij deze veranderende behoeften? 
De Nierstichting riep zorgprofessionals op om innovatieve ideeën in te sturen. 40 voorstellen werden geselecteerd uit de enorme stapel inzendingen. Daarbij is ook de mogelijkheid voor landelijke implementatie meegewogen. De NVN en de Nierstichting bieden inhoudelijke ondersteuning bij de verdere uitwerking van het idee. Hiervoor is per project 10.000 euro beschikbaar. 

Oplossing bij lees- en schrijfproblemen
Eén van de initiatieven die door de Nierstichting werd geselecteerd, is een voorstel vanuit het Rijstate ziekenhuis in Arnhem om een kaart met zorggerelateerde pictogrammen en emoticons te ontwikkelen voor op de smartphone of tablet. Hiermee kunnen hulpverleners effectiever communiceren over zorg met anderstalige patiënten of patiënten die moeite hebben met lezen en schrijven. 

Maaltijdbox
Een maaltijdbox speciaal voor nierpatiënten is een ander initiatief dat door de Nierstichting werd geselecteerd. Dit voorstel om maaltijdboxen met ingrediënten en recepten te ontwikkelen komt van internist Raphael Duivenvoorden van het AMC. Recepten moeten voldoen aan de dieetvoorschriften voor dialyse patiënten, eenvoudig te volgen zijn, lekker zijn, betaalbaar zijn, en geschikt zijn voor mensen met diverse culturele achtergronden.

En er volgt meer
De komende maanden zullen diverse initiatieven van de NierstichtingChallenge nader worden belicht in Wisselwerking, het ledenblad van de NVN.  Meer informatie is ook te vinden op onze site: www.nierstichting.nl/challenge.

Steven Pheifer (30) heeft zich steeds weer mentaal en fysiek moeten aanpassen aan verschillende behandelfases. Via de Nierchallenge proberen we de zorg beter aan te laten sluiten op de diverse fases die nierpatiënten doormaken? Foto: Marco de Swart