Doe de Persoonlijke Gezondheidscheck en spoor nierschade op

U kunt de komende weken kosteloos deelnemen aan de online vragenlijst van de Persoonlijke Gezondheidscheck. Deze wetenschappelijk onderbouwde test bestaat uit een gevalideerde vragenlijst.

Met deze Persoonlijke Gezondheidscheck kunnen alle Nederlanders vanaf 18 jaar een persoonlijk gezondheidsrapport aanmaken en zo meer verantwoordelijkheid nemen voor de verbetering van hun eigen gezondheid. Om een groot publiek bewuster te maken van van hun eigen consequenties van ongezond gedrag werkt het NIPED samen met diverse publieke en private partners, waaronder het televisieprogramma ‘De RTL Gezondheidstest’.

Deelnemers maken online een persoonlijk gezondheidsrapport aan, dat inzicht biedt hoe het is gesteld met díe gezondheidsfactoren waar men zelf wat aan kan doen. Door actie te ondernemen aan de hand van het advies uit het rapport op een manier die past bij de mensen zelf en hun motivatie, worden ze vitaler en verlagen de kans op veelvoorkomende chronische ziekten. Het (regionale) sport- en welzijnsaanbod en online hulpbronnen zijn hiervoor in de Persoonlijke Gezondheidscheck opgenomen. Alleen bij een hoog risico wordt (volgens de medische richtlijnen) naar de huis- of bedrijfsarts verwezen.

Aan de lancering van deze innovatieve gezondheidscheck in 2015 is meerjarig wetenschappelijk onderzoek voorafgegaan. De Hartstichting, Nierstichting, Diabetesfonds, Longfonds, de Landelijke Huisartsenvereniging, het Nederlands Huisartsen Genootschap, de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskundigen, GGD GHOR Nederland en het NIPED Instituut zijn erbij betrokken.

Meer nierschade voorkomen
In Nederland hebben ruim een miljoen mensen chronische nierschade en de helft van hen is hier niet van op de hoogte. Investeren in preventie en het voorkomen van (verergering van) nierschade is dus noodzakelijk. Om die reden heeft de Nierstichting geïnvesteerd aan de ontwikkeling van de Persoonlijke Gezondheidscheck.
Meer informatie: http://www.persoonlijkegezondheidscheck.nl