Wachtlijst langer, ondanks doelgerichte voorlichting

Het Nierteam aan huis is een groot succes. De inspanningen van de Nierteams aan Huis op diverse plaatsen in Nederland zijn een effectieve manier om orgaandonoren te vinden.

Dit project wordt sinds 2013 door de Nierstichting ondersteund.  Het initiatief kwam van het Erasmus MC en inmiddels zijn er in Nederland acht ziekenhuizen bij betrokken. In dagblad Trouw wordt de werkwijze belicht. “We zijn blij met de positieve resultaten die het project laat zien. De impact van een nierziekte is vaak groter dan mensen zich realiseren”,  zegt Tom Oostrom, directeur van de Nierstichting.

Toch is de wachtlijst voor donornieren en ook andere organen groeiende. Een Actief Donor Registratiesysteem (ADR) blijft hard nodig. Zelfs met een hoog percentage aan levende donoren moeten nog veel patiënten jaren op een postmortale donornier wachten. Helaas kan de inzet van het Nierteam aan Huis nog niet voorkomen dat  er anno 2018 patiënten overlijden op de wachtlijst.

Naast financiering van initiatieven vanuit de gezondheidszorg  heeft de Nierstichting haar blik ook gericht op de leden van de Eerste Kamer. “Ik hoop dat de Eerste Kamer binnenkort instemt met de wet om een Actief Registratie Systeem in te voeren, zoals dat in veel andere landen al is geregeld. Uit Europees onderzoek blijkt dat een ADR meer donoren oplevert dan het huidige Nederlandse systeem."