Sociaalwetenschappelijk onderzoek naar eigen kijk op ziekte

Een opmerkelijk sociaalwetenschappelijk onderzoek naar de gedachten die mensen over hun nierziekte hebben, krijgt subsidie van de Nierstichting. Het project gaat over het effect van ziektepercepties - de eigen kijk van nierpatiƫnten - op hun ziekteverloop en hun kwaliteit van leven.

In het onderzoek verkent Yvette Meuleman (LUMC) hoe mensen met een chronische nieraandoening beter kunnen worden ondersteund. De gedachten die mensen over hun ziekte hebben kunnen daarbij een rol spelen. Zowel negatieve als positieve gedachten beïnvloeden hoe het met hen gaat en hoe zij met hun ziekte omgaan, zo verwacht Meuleman. Zij richt zich op patiënten met chronische nierschade die nog geen nierfunctievervangende behandeling nodig hebben. Dat zijn mensen waarbij de behandeling gericht is op het zo lang mogelijk uitstellen van de dialyse of transplantatie. Deze patiënten hebben over het algemeen profijt van een gezonde leefstijl, een dieet en het gebruik van medicijnen. Zij worden veelal begeleid door een internist of een nefroloog en andere zorgverleners zoals een diëtist of maatschappelijk werker.

Momenteel bestaat er geen programma dat specifiek gericht is op ziektepercepties van mensen met chronische nierschade die nog geen nierfunctievervangende behandeling nodig hebben. Vooronderzoek in patiënten die wel nierfunctievervangende behandeling ontvangen laat zien dat ziektepercepties een belangrijke rol spelen in hoe zij met hun ziekte omgaan (bijvoorbeeld zelfmanagement en therapietrouw) en hoe het met hen gaat (bijvoorbeeld depressie). In een ander onderzoek bij mensen die geen nierfunctievervangende behandeling ontvangen, is aangetoond dat sterkere negatieve gedachten over de ziekte leiden tot een snellere achteruitgang van de nierfunctie, een eerdere start van de dialyse en een lagere kwaliteit van leven. Er is echter nog weinig bekend over de rol die ziektepercepties spelen in deze laatste groep.

Dankzij de subsidie van de Nierstichting kan Yvette Meuleman onderzoeken of de gezondheid en de kwaliteit van leven van mensen met chronische nierschade – die nog geen nierfunctievervangende behandeling nodig hebben – te verbeteren is. Welke ziektepercepties maken dat mensen zich zieker voelen? Worden ze dan ook zieker? Kunnen de gedachten die mensen over hun nierziekte hebben, worden beïnvloed met psychologische behandelingen? Zij gaat een screeningsinstrument ontwikkelen om de ziektepercepties van deze mensen te meten. En een behandelprotocol dat aansluit bij de behoeften van patiënten en zorgverleners. Yvette Meuleman krijgt 260.000 euro subsidie van de Nierstichting en begint binnenkort met haar onderzoek.

Meer informatie
De Nierstichting financiert een groot deel van het wetenschappelijk onderzoek naar nieren en nierziekten in Nederland. Wij doen dit met gelden die wij ontvangen dankzij donateurs, collectanten en vrijwilligers. Meer weten over het wetenschappelijk onderzoek van de Nierstichting?