Verkort Jaarverslag 2019
< Terug naar Nierstichting.nl
Leven gaat voor 2019 - verkort jaarverslag

Je nieren zijn je leven

Als je nieren falen, leef je in onzekerheid. Je bent kwetsbaar, kunt steeds moeilijker iets voor anderen betekenen. Met uw steun streden wij in 2019 voor nierpatiënten en gezonde nieren. Door nierschade vroeg op te sporen en met onze inzet voor minder zoutgebruik. Met onderzoek naar meer succesvolle transplantaties en genezing van nierziekten. En met betere zorg en steun voor patiënten. Zij hebben uw en onze steun in deze onzekere tijd harder nodig dan ooit.
Heel hartelijk bedankt!

Nierschade voorkomen

Het proefbevolkingsonderzoek NierCheck startte in de regio Breda. Hiermee gaan we na of nierschade vroeg op te sporen is met innovatieve thuistests. Met de campagne 'Dag tegen zout' maakten we Nederland zoutbewuster; bijna 120.000 website bezoekers en 23.000 downloads van het Kruidenmagazine. We drongen actief aan op snellere zoutreductie en productverbetering via het Nationaal Preventieakkoord.

Nierziekten voorkomen
Draagbare kunstnier

Nierziekten genezen

De Nierstichting is actief binnen RegMed XB: baanbrekend onderzoek in de regeneratieve geneeskunde waarbij wetenschappers, fondsen, bedrijven en overheden hun krachten bundelen. We scherpten de onderzoeksplannen aan. Het doel: binnen twee jaar duidelijk hebben of de gekozen strategie bruikbaar is. De overheid investeerde € 8 miljoen in een nieuw kennisplatform, zodat nieuwe oplossingen sneller de patiënt bereiken.

Draagbare kunstnier

De draagbare kunstnier biedt patiënten meer vrijheid. Samen met Debiotech en Dialyss werken wij aan de laatste ontwikkelingsfase. In deze fase, die nog enkele jaren duurt, vinden ook de klinische testen plaats. Tijdens zeventien presentaties informeerden we patiënten en zorgverleners over de stand van zaken en werking van de draagbare kunstnier.

Draagbare kunstnier
Kortere wachtlijst

Kortere wachtlijst

Meer transplantaties en een langere levensduur van donornieren maken de wachtlijst korter. We financierden vijf nieuwe onderzoeken naar donatie en transplantatie, waaronder het vervolg van PROCARE. Ook stimuleerden we kennisdeling en samenwerking tussen transplantatiecentra om leefstijl na transplantatie te verbeteren. De VriendenLoterij deed een extra bijdrage voor onderzoek naar de ‘refurbished’ donornier.

Onderzoek & hulp

In 2019 ontvingen 21 nieuwe onderzoeken subsidie. We stimuleerden investeringen in nieronderzoek en innovatie. Door samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven en een programma voor co-financiering. Ook werkten we aan het gezamenlijke, strategische initiatief Nierziekte de Baas. We ondersteunden patiënten met subsidie aan patiëntenverenigingen, nieren.nl en een centraal loket voor advies en steun.

Onderzoek & hulp

Samen in actie

In 2019 kwamen vele actievoerders, vrijwilligers en bedrijvenpartners in actie voor nierpatiënten. Tijdens een van onze evenementen, de collecte of door zelf een actie te organiseren. Met succes!
Dam tot Damloop
Nijmeegse Vierdaagse
Fietselfstedentocht
Rotary Santa Run
Nierstichting Rally
Nierstichting Golfdag
Nacht van Bart
Tour de Gruyères

Opbrengst sportieve evenementen

ruim € ,-

"Wij renden de Nacht van Bart voor mijn dochtertje Lexie (4). Als symbool voor het einde van een slopende periode; Lexie kreeg mijn moeders nier."

Anne van de Water

In totaal renden 322 deelnemers de eerste Nacht van Bart in en om het Mediapark en haalden hiermee € 87.260 op voor onderzoek naar de genezing van nierziekten. Ook voor Michelle rende een heel team mee.

Financiële resultaten en jaarverslag

Financiele resultaten Financiele resultaten
Je nieren zijn je leven
Jaarverslag Nierstichting 2019 (PDF)
X