Informatie over de Nierstichting

Collecteweb

Hoe weet ik dat de Nierstichting mijn geld goed besteedt?

De Nierstichting heeft het CBF-keurmerk. Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) beoordeelt ieder jaar de uitgaven en inkomsten van goede doelen en kijkt of de organisatie goed en verantwoord werkt. Ook voldoet de Nierstichting aan de eisen van de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen (Code Wijffels). Deze code schrijft onder andere voor dat de organisatie professioneel moet functioneren, dat er zorgvuldig wordt omgegaan met vrijwilligers, dat de beschikbare middelen efficiënt en effectief worden besteed en dat de methoden ter verkrijging van middelen efficiënt, effectief en behoorlijk moeten zijn.

Ontvangt de Nierstichting geld van de overheid?

Nee, de Nierstichting is volledig afhankelijk van donaties, zoals de collecte. De overheid heeft geen budget voor nieuwe ontwikkelingen in de zorg, terwijl die hard nodig zijn. Daarom is de Nierstichting onmisbaar.

Waar besteedt de Nierstichting het collectegeld aan?

De collecteopbrengst bedraagt ongeveer een derde van de inkomsten. Hiermee zet de Nierstichting zich in voor een toekomst met zo weinig mogelijk nierziekten én een betere toekomst voor nierpatiënten. Zo werkt zij via concrete projecten en onderzoeken aan:

  • preventie: mensen met een nierziekte eerder opsporen en behandelen
  • genezen: onze droom is dat in de toekomst nierschade is te herstellen en nierziekten zijn te genezen. Dankzij grote vooruitgang, in bijvoorbeeld regeneratieve geneeskunde, kan die droom waarheid worden.
  • nierfalen behandelen: mensen met nierfalen zijn afhankelijk van dialyse of transplantatie om in leven te blijven. Wij gunnen iedere nierpatiënt de best mogelijke behandeling en de vrijheid om uit een volledig zorgaanbod te kiezen.
  • directe ondersteuning van nierpatiënten op sociaal, financieel en maatschappelijk gebied.

Wie meer wil weten over de bestedingen van de giften, kun je verwijzen naar het online jaarverslag van de Nierstichting.