Voorwaarden Geef SMS Actievoorwaarden

De sms'jes van Geef SMS worden verwerkt door Geef Mobiel. Geef Mobiel is onderdeel van de Verenigde Fondsenwervende Instellingen, de landelijke branchevereniging voor Goede Doelen, VFI.

Deze sms-dienst voldoet aan de Sms gedragscode en de Reclamecode sms-dienstverlening.

Algemene voorwaarden

  • De actie is doorlopend, onder voorbehoud van wijzigingen.
  • De actie is voor deelnemers van 18 jaar en ouder. Ben je jonger dan 18 jaar? Vraag dan toestemming aan je ouders.
  • Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden.

Gegevensgebruik

  • Alle gegevens die de Nierstichting verkrijgt in het kader van deze actie worden opgenomen in een gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden behandeld.
  • De Nierstichting kan deelnemers mogelijk eenmalig benaderen via het gebruikte telefoonnummer om te bedanken voor de gegeven bijdrage en eventueel om de mogelijkheden te bespreken om een bijdrage te leveren aan het werk van de Nierstichting. Stel je dit niet op prijs, neem dan contact met ons op via info@nierstichting.nl
  • ​Wil je meer weten over de onze gegevensverwerking, bekijk dan ons privacy statement.

Sms-regels

  • Bij de eenmalige donatie (Geef SMS) ontvangt de deelnemer een bedank-sms. Met deze sms zal eenmalig een bedrag van € 2 (exclusief telefoonkosten) bij de eerstvolgende telefoonrekening van de deelnemer worden opgeteld.
  • Aan deze actie zijn naast de kosten voor het versturen van de sms en de donatiegelden geen andere kosten verbonden.

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!  T 035 697 8000 / E  info@nierstichting.nl