Actievoorwaarden

Door aan de actie deel te nemen aanvaardt u de toepasselijkheid van deze actievoorwaarden en verklaart u zich akkoord met de inhoud van de volgende voorwaarden:

 • De actieperiode loopt van 6 mei 2020 tot en met 12 juli 2020.
 • Deelnemers moeten ten tijde van deelname 18 jaar of ouder zijn.
 • Om kans te maken op het winnen van één van de 4 Fitbit Charge 4 vult de deelnemer de benodigde gegevens naar waarheid in: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres en gaat degene ook écht aan de slag als coördinator
 • Tijdens de collecteweek van de Nierstichting worden vier Fitbit Charge 4 verloot onder de deelnemers. Zij worden gerandomiseerd als winnaar aangemerkt.
 • De prijswinnaars krijgen de prijs in de week van 13-19 september 2020 thuisgestuurd op het door hen ingevulde adres.
 • Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 • Prijzen zijn niet overdraagbaar.
 • Prijzen in natura kunnen niet worden ingewisseld tegen contant geld.
 • Prijzen kunnen alleen worden uitgekeerd aan deelnemers die volledige en juiste persoonsgegevens achterlaten.
 • Het is de Nierstichting toegestaan ten behoeve van de actie algemene competitiegegevens en competitieresultaten openbaar te maken, waaronder (na schriftelijke toestemming) de namen en woonplaatsen van prijswinnaars.
 • Deelname is uitgesloten voor werknemers en inwonende partners of familie van werknemers van de Nierstichting en van door de Nierstichting bij de organisatie van de actie ingeschakelde bedrijven.
 • De Nierstichting is gerechtigd naar eigen inzicht deze actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat de Nierstichting daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers.
 • Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de actie zal door de Nierstichting bekend gemaakt worden op deze pagina.
 • Alleen mensen woonachtig in Nederland en met een Nederlands IP-adres kunnen deelnemen aan de actie.
 • De Nierstichting kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die beperkte, vertraagde of het verlies van inzendingen tot gevolg hebben.
 • De actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 • In geval van een redelijk vermoeden van misbruik of fraude behoudt De Nierstichting zich het recht voor om deelnames of deelnemers te weigeren.

Vragen over deze winactie? Stuur een e-mail naar info@nierstichting.nl