Handleiding functies collecte coördinatoren

Voor de functies die alleen collecte coördinatoren kunnen uitoefenen zijn films gemaakt met de volgende onderwerpen. Bekijk de filmpjes op deze pagina voor de uitleg.

Klik eerst op het vergrootteken rechts onder, en vervolgens op de playknop. Om de pagina weer te verkleinen, klik op Escape.

Collectematerialen bestellen


Wijkindeling aanpassen


Vrijwilliger koppelen aan extra wijk


Vrijwilliger koppelen aan een andere wijk


Afstorting registreren