Help nierziekten genezen

Je ziet het vaak niet aan ze, maar kinderen met een nierziekte hebben het zwaar. Want opgroeien met een nierziekte eist ongelooflijk veel van kinderen. Met je donatie investeert de Nierstichting in wetenschappelijk onderzoek om nierziekten in de toekomst te kunnen genezen.