Meer informatie over de donorkeuzetest

Over de uitslag van de test
Aan de hand van 9 vragen worden jouw beweegredenen ten aanzien van orgaandonatie gekoppeld aan een bepaalde donorhouding. Dit zijn verschillende manieren waarop je in het leven kan staan en je een mening vormt over orgaandonatie. De uitslag van de test vertelt je welke levenshouding het beste bij je past. De test geeft niet aan of je wel of geen orgaandonor moet worden, maar zet aan tot het vormen van je mening. Je kunt ook vergelijken hoe anderen tegen het onderwerp aankijken en het als gespreksstarter gebruiken als je erover wilt praten met je omgeving.

Zes verschillende donorhoudingen
De onderliggende levenshoudingen zijn vertaald naar zes herkenbare types: de Levensgenieter, de Rebel, de Helper, de Onafhankelijke, de Onderzoeker en de Verbinder. Per type geven we aan wat mogelijke drijfveren kunnen zijn om een bepaalde keuze te maken.

De Levensgenieter

Je houdt van het goede leven. Daarom ben je minder bezig met de dood en of je wel of niet je organen wilt doneren. Toch vind je het wel een bijzonder idee hoe iets van jezelf kan voortleven in iemand anders.
Niet alleen jouw eigen geluk, maar ook dat van de mensen om je heen vind je belangrijk. Je zou je misschien zorgen kunnen maken over het offer dat je naasten moeten brengen als jij donor zou zijn. Aan de andere kant gun je anderen ook een gelukkig leven. Praat daarom met mensen die voor jou belangrijk zijn over orgaandonatie. Door een keuze te maken hoeven zij namelijk niet over jouw beweegredenen rondom orgaandonatie te twijfelen. Ga makkelijker met hen in gesprek door de donorkeuzetest met hen te delen.

De Levensgenieter is gebaseerd op het hedonisme, een filosofische stroming van de oude Grieken. Voor een hedonist is het zoeken naar geluk en het vermijden van pijn het belangrijkste doel in het leven. Maar in het hedonisme van de oude Grieken draait het niet alleen om eigenbelang. Je moet je leven inrichten op een manier dat je jezelf en anderen gelukkig kunt maken, zonder daarbij iemand kwaad te doen.

Illustratie van een liggend persoon met cocktail - De Levensgenieter

De Rebel

Je houdt je niet al te veel bezig met het vinden van een rationele verklaring voor het leven. Het leven is irrationeel en daar heb je vrede mee. Je maakt je leven zelf wel betekenisvol. Als rebel ga je graag tegen de meningen van anderen in. Je vindt bovendien dat je ook het recht hebt om ergens géén keuze over te maken. Tegelijkertijd vind je het misschien ook wel zinloos om een gezond orgaan mee je graf in te nemen. Dat zou jou kunnen doen besluiten om je organen door te geven aan mensen die nog iets van hun leven kunnen maken.

De Rebel is gebaseerd op het absurdisme, een filosofische stroming waarin wordt gesteld dat het leven in essentie geen betekenis heeft, het onmogelijk is rationeel te verklaren waarom er leven is en dat iedere poging om de essentie van het heelal te ontrafelen, gedoemd is te mislukken. Volgens absurdisten is het menselijk lijden het resultaat van vergeefse pogingen door individuen om reden of betekenis in de absurde kloof van het bestaan te vinden.

Illustratie van vrouw met haren in de wind - De Rebel

De Helper

Je doet graag dingen voor anderen zonder er iets voor terug te verwachten. Je beleeft plezier aan het helpen van anderen en dat is voor jou normaal. Wel zou je je zorgen kunnen maken over je vrienden en familie. Kunnen zij wel op een mooie manier afscheid van jou nemen? Voor jou is het helpen van anderen iets vanzelfsprekends. De keuze om orgaandonor te worden zou dus goed bij je kunnen passen. Het is daarom vooral belangrijk dat je anderen duidelijk maakt hoe jij erover denkt en wat dat voor hen betekent. Dat kan moeilijk zijn als je omgeving er anders over denkt dan jij. Volg je hart, maar sta ook open voor de meningen van anderen.

Deze levenshouding is gebaseerd op het altruïsme. De altruïst ziet het als zijn plicht om compassie te beoefenen en daarmee anderen de kans te geven hetzelfde te doen. De mens is van nature goed en iedereen verdient een tweede kans.

Illustratie van persoon die jongetje beschermd tegen de regen

De Onafhankelijke

Je eigen welzijn is erg belangrijk. En je verbaast je er soms over hoe mensen zich uitsloven om anderen te helpen. Als iedereen voor zichzelf zorgt, wordt er toch voor iedereen gezorgd? Voor jou is controle hebben over je leven heel belangrijk. Je laat belangrijke beslissingen in het leven liever niet aan het toeval over. Je houdt liever zelf de touwtjes in handen. Voor jou is het daarom belangrijk dat je een keuze maakt zodat je anderen daar niet mee hoeft te belasten. Dat maakt het voor jou vooral een praktische keuze.

Deze levenshouding is gebaseerd op het objectivisme. De objectivist ziet zijn eigen geluk als zijn hoogste doel en wil zijn rationele eigenbelang nastreven om zo zijn eigen geluk te bereiken.

Illustratie van man met rugzak - De Onafhankelijke

De Onderzoeker

Je denkt goed na over je beslissingen. Orgaandonatie is geen eenvoudig onderwerp. Je deinst er niet voor terug om het met anderen te bespreken en zoekt naar informatie vanuit meerdere hoeken. Als onderzoeker wil je eerst zo veel mogelijk weten voordat je een keuze kunt maken. Gun jezelf de tijd om alle informatie te verzamelen die je nodig hebt om je een goed beeld te vormen. Bijvoorbeeld over de donatieprocedure.
Duik in alle informatie die je kunt vinden en onderzoek hoe anderen in jouw omgeving over orgaandonatie denken. Ga makkelijker met hen in gesprek door de donorkeuzetest met hen te delen. Kom je er nog niet uit? Laat het onderwerp dan een paar weken rusten en maak dan een keuze.

Deze levenshouding is gebaseerd op het scepticisme. Een scepticus vindt dat je niets met zekerheid kunt weten en er bestaat altijd twijfel. Maar heeft een scepticus eenmaal een keuze gemaakt dan is hij onverstoorbaar.

Persoon die door kijker kijkt - De Onderzoeker

De Verbinder

Jij denkt vaker in ‘wij’ dan in ‘ik’. Je maakt je keuzes door dingen te bekijken vanuit het welzijn van de groep. Orgaandonatie zie je als een manier om bij te dragen aan een betere samenleving. Als verbinder benader je problemen door de best mogelijke oplossing te zoeken voor de samenleving als geheel. Als je ziek zou worden, zou je graag een orgaan ontvangen. Het voelt daarom logisch om zelf ook orgaandonor te zijn. De moeite die het jou kost om een keuze te maken weegt immers niet op tegen de waarde van een nieuw orgaan voor iemand die het hard nodig heeft.

Deze levenshouding is gebaseerd op het collectivisme, het tegenovergestelde van individualisme. Vanuit een collectivistische houding kun je orgaandonatie bijvoorbeeld zien als burgerplicht, het is jouw bijdrage aan het algemeen belang.

Illustratie van twee mensen die appels plukken

Meer tips
De uitslag van de test vertelt je welke levenshouding het beste bij je past en kan helpen bij het vormen van een eigen mening over orgaandonatie. Als je verder wilt lezen, hieronder enkele tips.

Dit zeggen mensen die de donorkeuzetest hebben gedaan:
Het schijnt een ander licht op wat orgaandonatie betekent. Niet alleen een ander helpen, maar ook wat het voor jou betekent.
Ik denk wel dat het me helpt. Door die stellingen word je bewuster van je eigen keuzes, gedachtes en beweegredenen.
Ik hou wel van deze manier van vragen stellen. Het is niet zo expliciet, maar meer filosofisch. Je krijgt ook meer gevoel bij waar die ‘ja’ of die ‘nee’ vandaan komt.
Dit zet je wel echt aan het denken en is meer een gespreksstarter.
Hier ga je wel echt over praten. En dat gesprek helpt je wel in de beeldvorming! Dit zou mij echt aan het denken zetten omdat je ook andere meningen kan zien en vergelijken.
Ik vind het interessant om te zien wat andere redenen zijn om wel of geen donor te zijn. Daar ben ik wel nieuwsgierig naar.

Over de test
De vragen uit de test zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar sociaal-psychologische factoren die een rol spelen bij iemands beslissing wél of geen donor te worden. De antwoorden op de vragen zijn verbonden aan een bepaalde levensfilosofie en zijn doorvertaald naar een ‘donortype’. Het geeft inzicht in de eigen houding ten aanzien van orgaandonatie. De test is in opdracht van de Nierstichting ontwikkeld door Reframing Studio en gebouwd door Fabrique.