Behoud van collectanten

De ruim 40.000 vrijwilligers die elk jaar van deur tot deur gaan, zijn betrokken en enthousiaste mensen die zich willen inzetten voor de Nierstichting. Ook in de toekomst is hun bijdrage belangrijk. Vandaar dat wij samen met jou proberen alles op alles te zetten om zowel bestaande als nieuwe collectanten aan ons te binden. Onderstaande artikelen geven tips en voorbeelden van materialen die je kunt inzetten voor het behoud van collectanten.

Tips voor het behoud van collectanten

Begeleiding

 • Bouw een goede band op met jouw collectanten. Toon betrokkenheid en informeer hoe het gaat en breng hem of haar in contact met andere collectanten.
 • Benader je collectanten tijdig - vóór de zomervakantie - om te vragen of zij bereid zijn zich weer als collectant in te zetten.
 • Zorg dat de contactgegevens van al je collectanten correct vermeld staan in Collecteweb. Voer wijzigingen door via de button "Adresboek". Zo kan de Nierstichting aan al je collectanten in september het collectantenmagazine versturen. Het blad bevat interessante verhalen en nuttige informatie over de collecte.
 • Goede begeleiding is erg belangrijk: laat de collectant niet aan zijn of haar lot over en zorg dat deze weet bij wie hij of zij terecht kan.
 • Neem ruimschoots voor de collecte contact op met je collectanten om afspraken te maken wanneer de collectematerialen worden bezorgd/opgehaald en welke straten ze lopen.
 • Zorg er voor dat de collectant zich betrokken voelt: vertel waar de collecteweek om draait, hoe het dit jaar wordt aangepakt en in welke wijken nog collectanten nodig zijn.
 • Reageer snel en correct op vragen.
 • Luister naar nieuwkomers: zij hebben vaak een frisse blik, waardevolle tips en ideeën.
 • Geef de collectant verantwoordelijkheden: geef hem of haar extra taken of maak de collectant verantwoordelijk voor een wijk.
 • Ook een collectant die ermee stopt, is belangrijk. Als je op een goede manier afscheid neemt, krijg je dit vaak op een positieve manier terug. Bijvoorbeeld door nieuwe collectanten die zijn getipt door een vertrokken collectant, positieve reclame voor de Nierstichting of zelfs een collectant die besluit om terug te komen. NB. Vraag altijd aan een collectant die stopt of hij/zij voor vervanging kan zorgen.
 • Als een collectant besluit te stoppen, probeer dan in een open gesprek te achterhalen waarom. Mogelijk kun je nog een oplossing bieden, maar het levert vaak informatie op waarmee je iets kunt. Benadruk dat iemand altijd terug kan komen en hoe hij of zij dit kan doen.
 • Gaat een collectant verhuizen uit je wijk of regio? Dan behouden we deze vrijwilliger natuurlijk graag in zijn/haar nieuwe wijk of woonplaats. Vraag aan de collectant of je zijn/haar nieuwe adres mag doorgeven aan de Nierstichting (collecte@nierstichting.nl), zodat de coördinator van de nieuwe wijk/woonplaats contact kan opnemen.

Bedanken

 • Voor collectanten is het motiverend te weten welk bedrag zij hebben opgehaald. Tel samen de inhoud van de collectebus of de opbrengst die op de intekenlijst staat vermeld.
 • Overhandig de collectant - na de collecte - de bedankkaart namens jezelf en de Nierstichting met daarop het door hem of haar ingezamelde bedrag of stuur ze een bedankmail via Collecteweb.
 • Door een kort bericht te plaatsen in de lokale krant en/of het huis-aan-huisblad kun je bekendmaken wat de opbrengst is in je woonplaats en de collectanten in het zonnetje zetten. Dit is ook voor collectanten erg motiverend.
 • De Nierstichting heeft veel trouwe collectanten die zich al jarenlang inzetten. Voor mensen die 10, 25, of 40 jaar actief zijn, heeft de Nierstichting speciale onderscheidingen.
 • Wanneer je verschillende jubilarissen in je team hebt, kun je overwegen hen gelijktijdig te huldigen tijdens een collectantenbijeenkomst. Nodig eventueel ook je regiomanager uit. Deze helpt je graag.
 • Als dank voor het collecteren stellen we elk jaar voor iedere collectant een kleine (gesponsorde) attentie beschikbaar.

Nieuwe collectanten

Collecteplaats met wijkcoördinatoren
Nieuwe collectanten die voor jou zijn geworven worden geregistreerd op Collecteweb. Ze worden in de juiste wijk gezet. Je krijgt hiervan bericht. Het is belangrijk dat je tijdig contact met de nieuwe vrijwilligers opneemt.
We verzoeken je ook om met de collectanten die in wijk “nieuwe collectanten nog te verplaatsen” zijn gezet contact op te nemen. Vervolgens graag verplaatsen naar de juiste wijk. Voor de werkwijze lees je het stappenplan verplaatsen vrijwilliger.

Collecteplaats zonder wijkcoördinatoren
Nieuwe collectanten die voor jou zijn geworven worden geregistreerd op Collecteweb. Je krijgt hiervan bericht. Het is belangrijk dat je tijdig contact met de nieuwe vrijwilligers opneemt.

Jubilarismaterialen

De Nierstichting vindt het belangrijk om trouwe collectanten te belonen voor hun jarenlange inzet. Wanneer iemand zich 10, 25, of 40 jaar als vrijwilliger heeft ingezet, kun je een attentie bestellen en aan de jubilaris overhandigen. De startdatum van de vrijwilligers vind je op Collecteweb. Ook jubilarispresentjes bestel je op Collecteweb.
De collectecoördinator of wijkcoördinator reikt de onderscheidingen uit samen met een roos of een boeket bloemen. Gemaakte kosten voor bloemen kun je vermelden op het declaratieformulier ‘overzicht gemaakte kosten’ en verrekenen met de collecteopbrengst. Maximale kosten voor bloemen zijn:

 • Jubileum 10 jaar: roos (dagprijs)
 • Jubileum 25 en 40 jaar: bloemen 10 euro.

Onderscheidingen voor collectevrijwilligers

 • 10 jaar: pen
 • 25 jaar: luxe pen
 • 40 jaar: gegraveerde taartschep
 • Voor de vrijwilligers met een ander jubileum is een speciale felicitatiekaart beschikbaar. Hierop vul je zelf het aantal jubileumjaren in en is er ruimte voor een tekst.