Arts en apotheker

Veel medicijnen worden door de nieren uit het lichaam verwijderd. Als de nieren minder goed werken, gaat dit langzamer. Medicijnen blijven dan langer in het bloed en bereiken hogere concentraties. Daardoor stijgt de kans op bijwerkingen door overdosering. Ook zijn er medicijnen die (acute) nierschade kunnen veroorzaken of verergeren.

Nierveilig medicijngebruik
Iris Groenenberg, programmamedewerker Preventie bij de Nierstichting: 'Jaarlijks belanden duizenden mensen in het ziekenhuis en sommigen overlijden zelfs omdat hun medicatie niet is aangepast aan hun nierfunctie. Van alle vermijdbare ziekenhuisopnames is 10% het gevolg van het niet aanpassen van de medicijnen bij nierschade. Bij ouderen is dat zelfs 30%. Het aantal mensen met bijwerkingen ligt nog veel hoger, dus daar moet echt verbetering in komen.'

Medicijnen moeten u beter maken. Niet slechter.
Om het grote belang van medicatieveiligheid onder de aandacht te brengen heeft de Nierstichting de doorlopende campagne: ‘Medicijnen moeten u beter maken. Niet slechter’. Met deze campagne wil de Nierstichting mensen bewust maken van het belang van nieren vanuit een positieve houding ten aanzien van medicijngebruik. Patiënten worden hierbij gestimuleerd het gesprek aan te gaan met arts en apotheker en geadviseerd om toestemming te geven voor het uitwisselen van nierfunctiewaarden.

Check Nier&Medicijn
Centraal in de campagne staat de online tool Check Nier&Medicijn waarmee de patiënt door vragen in te vullen een advies op maat krijgt. Dit advies kan leiden tot een bezoek aan de arts of de apotheker.
In de video hieronder wordt de campagne toegelicht.

Belangrijke rol artsen en apothekers
Mensen met een hoog risico op nierschade moeten minstens één keer per jaar hun nierfunctie laten bepalen. Die uitslag moet worden uitgewisseld tussen de huisarts, specialist en apotheker. Zo kunnen zij samen de veiligheid van het medicijngebruik bewaken. Uit onderzoek blijkt dat van slechts 15% van de risicogroepen een actuele nierfunctie in de apotheek aanwezig is. Dit, ondanks een wettelijke verplichting om afwijkende nierfunctiewaarden door te geven aan de apotheker.

Tools voor jou en je patiënten
De Nierstichting vindt nierveilig medicijngebruik van belang en biedt daarom de Check Nier&Medicijn en het informatiepakket Nierveilig Medicijngebruik aan.
In dit informatiepakket zitten de volgende tools en instrumenten om de arts, de apotheker en hun patiënten te ondersteunen:

  • Folder Medicijnen voor nierpatiënten, zo gebruikt u ze
  • Folder Soms moet u uw medicijnen even overslaan (voor patiënten) en Soms moet uw patiënt medicijnen even overslaan (voor professionals)
  • Folder Nieren, hoge bloeddruk en diabetes
  • Zakkaartjes Check Nier & Medicijn

Informatiepakket aanvragen
Je kunt het pakket aanvragen via infonierziekten@nierstichting.nl (o.v.v. Informatiepakket Nierveilig Medicijngebruik) of telefonisch via 0800 – 388 000 (afd. Voorlichting).

Daarnaast kun je ons factsheet Nieren en medicijnen (pdf) downloaden.

Voorlichtingsmateriaal
Als arts of apotheker kun je verschillende materialen verspreiden, bijvoorbeeld via je website of informatieschermen. Download de volgende poster en banners over nierveilig medicijngebruik:

Ook zijn er verschillende filmpjes m.b.t. de campagne ‘Medicijnen moeten u beter maken. Niet slechter’ beschikbaar: